top of page

לזכר שרה בקר ואסתר ברלוביץ

       

כתב-עת זה יוצא לאור בסיוע המענק ע"ש שרה בקר ואסתר ברלוביץ ולזכרן הטוב.

אסתר ברלוביץ (1968-1900), עלתה מרוסיה הלבנה מבית בורגני (1935), והתיישבה בפתח תקווה. ביתה היה פתוח לכל אישה ואיש, לייעוץ ולעזרה מורלית וכספית, במסגרת ארגוני נשים ומחוצה להם.

שרה בקר (1991-1906), עלתה מליטא במסגרת 'תנועת החלוץ' (1925), נדדה כפועלת במקומות שונים בארץ, וכפועלת בניין בתל אביב. לימים שימשה מבשלת בכירה במטבח פועלים (המסעדה הקואופרטיבית 'בית ברנר').

אסתר ברלוביץ'                                    שרה בקר

שרה.jpg
אסתר1.jpg
image001.jpg

גיליון ראשון | 2012

נטע הררי חיבוק 2008.jpg (2).jpg

גיליון שני | 2013

nelly agassi_edited.jpg

גיליון שלישי | 2014

תמונת שער חלוצות.JPG

גיליון רביעי | 2015

untitled 2018(1).jpg

גיליון חמישי | 2018

ניוזלטר.PNG

גיליון שישי | 2019

עילית אזולאי למייל.png

גיליון שביעי| 2020

bottom of page