לזכר שרה בקר ואסתר ברלוביץ

       

כתב-עת זה יוצא לאור בסיוע המענק ע"ש שרה בקר ואסתר ברלוביץ ולזכרן הטוב.

אסתר ברלוביץ (1968-1900), עלתה מרוסיה הלבנה מבית בורגני (1935), והתיישבה בפתח תקווה. ביתה היה פתוח לכל אישה ואיש, לייעוץ ולעזרה מורלית וכספית, במסגרת ארגוני נשים ומחוצה להם.

שרה בקר (1991-1906), עלתה מליטא במסגרת 'תנועת החלוץ' (1925), נדדה כפועלת במקומות שונים בארץ, וכפועלת בניין בתל אביב. לימים שימשה מבשלת בכירה במטבח פועלים (המסעדה הקואופרטיבית 'בית ברנר').

אסתר ברלוביץ'                                    שרה בקר