לזכר שרה בקר ואסתר ברלוביץ

       

כתב-עת זה יוצא לאור בסיוע המענק ע"ש שרה בקר ואסתר ברלוביץ ולזכרן הטוב.

אסתר ברלוביץ (1968-1900), עלתה מרוסיה הלבנה מבית בורגני (1935), והתיישבה בפתח תקווה. ביתה היה פתוח לכל אישה ואיש, לייעוץ ולעזרה מורלית וכספית, במסגרת ארגוני נשים ומחוצה להם.

שרה בקר (1991-1906), עלתה מליטא במסגרת 'תנועת החלוץ' (1925), נדדה כפועלת במקומות שונים בארץ, וכפועלת בניין בתל אביב. לימים שימשה מבשלת בכירה במטבח פועלים (המסעדה הקואופרטיבית 'בית ברנר').

אסתר ברלוביץ'                                    שרה בקר

שרה.jpg
אסתר1.jpg

גיליון ראשון | 2012

גיליון שני | 2013

גיליון שלישי | 2014

גיליון רביעי | 2015

גיליון חמישי | 2018

גיליון שישי | 2019

גיליון שביעי| 2020