גיליון שלישי | 2014

נלי אגסי, מתוך 'חלום ובו שתיקה עשויה זהב', 2005, וידאו. באדיבות גלריה דביר, תל אביב

גיליון ראשון | 2012

גיליון שני | 2013

גיליון שלישי | 2014

גיליון רביעי | 2015

גיליון חמישי | 2018

גיליון שישי | 2019

גיליון שביעי| 2020