גיליון שלישי | 2014

נלי אגסי, מתוך 'חלום ובו שתיקה עשויה זהב', 2005, וידאו. באדיבות גלריה דביר, תל אביב