הנחיות לפרסום

העבודה על הגיליון השביעי של "מגדר" טרם החלה - עד לפרסום קול קורא. עד אז, לא נוכל לקבל מאמרים חדשים. ​

תודה