מועצה אקדמית

 

חברי המועצה האקדמית (בסדר אלפבתי):

פרופ' חאולה אבו בקר

ד"ר יעקב אזואלוס

פרופ' מימי אייזנשטדט

ד"ר דליה לירן אלפר

פרופ' סלביה ביז'אווי

ד"ר אורנה בלומן

פרופ' אורלי בנימין

פרופ' יפה ברלוביץ'

פרופ' אסתר הרצוג

ד"ר טל דקל

פרופ' חנה הרצוג

פרופ' רות כץ

ד"ר עופר נור

פרופ' משה סמיונוב

ד"ר מיטל עירן יונה

פרופ' מיכל פלגי

ד"ר תמי קרני

פרופ' פרנסיס רדאי

גיליון ראשון | 2012

גיליון שני | 2013

גיליון שלישי | 2014

גיליון רביעי | 2015

גיליון חמישי | 2018

גיליון שישי | 2019

גיליון שביעי| 2020