top of page

אודות כתב העת

מגדר הוא כתב עת אקדמי שפיט, היוצא אחת לשנה (שנתון).

זהו כתב עת דיגיטלי רב תחומי ורב תרבותי, המוקדש לשיח על מגדר ופמיניזם, ויוצא בחסות האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר וקהיליית המגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית. מטרתו ליצור ממשק רב מימדי של מחקרים ופרסומים אקדמיים ושל טקסטים ועבודות אמנות ותרבות, לשמש במה להפצה ולהעשרה של השיח המגדרי והפמיניסטי בשפה העברית ולהעלות את המודעות לנושאים אלה בקהילה.

במגדר מתפרסמים מאמרים ומחקרים של חוקרות וחוקרים העוסקים בסוגיות של פמיניזם ומגדר בתחומים מגוונים כגון סוציולוגיה, פסיכולוגיה  תקשורת, כלכלה, משפט, ספרות, קולנוע  ועוד, ובמגוון מתודות מחקריות. טרם פרסומם יעברו מאמרים אלו שיפוט אנונימי כפול, כמקובל בכתבי עת אקדמיים.

כתב העת נכלל ברשימת כתבי העת המוכרים על ידי ות"ת, הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. (ISSN: 2617-4359)

הבחירה בפורמט דיגיטלי היא בחירה אידיאולוגית  ומעשית כאחת. המהדורה הדיגיטלית תאפשר קישוריות, שיתופיות וזמינות לכל ותוציא את העיסוק האקדמי והיצירתי בענייני פמיניזם ומגדר אל מחוץ לספריות האקדמיות – אל הציבור הרחב. את המאמרים בכתב העת ניתן להוריד כקובץ PDF.

מגדר מזמין אתכן ואתכם להציע מאמרים אקדמיים, רשימות ועבודות אמנות, ולהשתמש גם בתכונת הקישוריות: להוסיף חומרים ודימויים ויזואליים וכן קישורים לטקסטים ולחומרים אודיו ויזואליים מהרשת. להנחיות מפורטות לחצו כאן

כתובתנו: migdar.journal@gmail.com

image001.jpg

גיליון ראשון | 2012

נטע הררי חיבוק 2008.jpg (2).jpg

גיליון שני | 2013

nelly agassi_edited.jpg

גיליון שלישי | 2014

תמונת שער חלוצות.JPG

גיליון רביעי | 2015

untitled 2018(1).jpg

גיליון חמישי | 2018

ניוזלטר.PNG

גיליון שישי | 2019

עילית אזולאי למייל.png

גיליון שביעי| 2020

bottom of page