top of page

גיליון שמיני | 2021

נוף ופרחים מיטל רוטנברג גיליון 8.jpg

מיטל רוטנברג | 2020 | נוף ופרחים | אקריליק על נייר | 18X25 ס"מ

מאמרים

טל מלר | אורלי בנימין | שינויים במשמעותה של שייכות: התמקמותן של נשים ערביות-פלסטיניות בשוק התעסוקה בישראל (הורדת המאמר)

יוסי ניר | מיטל עירן-יונה | שרון דיאמנט-פיק | האם ההנחיה באקדמיה היא מוטית מגדר? היחס בין סטודנטים וסטודנטיות לדוקטורט בפיסיקה לבין המנחה (הורדת המאמר)

 

בקי קוק | אילת הראל שלו | "אני רק עובדת, זו לא קריירה" – נרטיבים של נשים חרדיות על סוכנות ותעסוקה (הורדת המאמר)

גלית ברקת דניאלי | תהליכי מוביליות בקרב נשים מזרחיות בארגון רווחה ממלכתי (הורדת המאמר)

אבתסאם ברכאת | משכילות ומחוללות שינוי: איזון בית-עבודה בקרב נשים דרוזיות פרופסיונליות בישראל (הורדת המאמר)

 

רשימות וסקירות ספרים

סקירת ספרים | קציעה עלון | טל דקל: ​נשים וזִקנה: מגדר וגילנות בראי האמנות בישראל (הורדת הסקירה)

סקירת ספרים | יוכי שלח | הדרה שפלן קצב | א(י)מניות – אימהות מביאות אמנות לעולם (הורדת הסקירה)

אירית דלומי | כוח לכו"ח - מורות כבדות שמיעה וחירשות בישראל (הורדת הרשימה)

 

 

 
 
 
image001.jpg

גיליון ראשון | 2012

נטע הררי חיבוק 2008.jpg (2).jpg

גיליון שני | 2013

nelly agassi_edited.jpg

גיליון שלישי | 2014

תמונת שער חלוצות.JPG

גיליון רביעי | 2015

untitled 2018(1).jpg

גיליון חמישי | 2018

ניוזלטר.PNG

גיליון שישי | 2019

עילית אזולאי למייל.png

גיליון שביעי| 2020

bottom of page